Φυσικές Επιστήμες και Πειράματα με απλά υλικά

Οι μικροί επιστήμονες μέσα από βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο

κατακτούν νέες γνώσεις, παίζοντας και διασκεδάζοντας.

Μέσα από απλά, καθημερινά υλικά, τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο γύρω μας

κάνοντας κάθε φορά, μια μικρή , επιστημονική ανακάλυψη!

Κάθε Τετάρτη στις 18:30.

Με τη νηπιαγωγό και διδάκτορα φυσικών επιστημών

κα. Χαρίκλεια Θεοδωράκη